Er waren eens vijf Liricapoentjes die in september 2017 vol enthousiasme elke zondag begonnen te zingen. Ondertussen vervoegden al enkele van hen het kinderkoor en telt de groep dit jaar alweer 5 enthousiaste kleuters! Op een speelse manier met veel muzikale spelletjes en liedjes, wordt er geproefd van het koorzingen! Speciaal voor meisjes en jongens van de 2de en 3de kleuterklas en het 1ste leerjaar. Vanaf januari zijn nieuwe Liricapoentjes héél welkom: iedere zondag van 9.45 u. tot 10.30 u. in de Apenstaart, Reinpadstraat 169 te Genk.